มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์/ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2564 รอบที่ 1

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้า…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอา…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 121 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอ…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 115 ณ โรงเรียนบ้านดงเสียว จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ และรองเลขาธิการมูลนิ…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 125 ณ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายโยะชิฮิโระ ทะเกะ กรรมการและเหรัญญิก และ นายวรงค…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 118 ณ โรงเรียนบ้านโตนด จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ และรองเลขาธิการมูลนิธ…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 127 ณ โรงเรียนบ้านห้วยด่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ และรองเลขาธิการมูลนิธิอ…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 116 ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ และรองเลขาธิการมูลนิธิอา…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 117 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ และรองเลขาธิการมูลนิธิอา…

อ่านต่อ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 126 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 มร. ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊…

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม